Masky

Ochranná maska OM-90

OM-90 je vojenská ochranná maska ktorá chráni tvár, oči a dýchacie cesty pred otravnými, rádioaktívnymi látkami a bojovými biologickými prostriedkami vo forme plynu, aerosólu alebo pary. Táto maska nahradila už zastarané masky M-10 a M-10M ktoré používali lícne filtre. Problémom M-10 bola reálne nemožná výmena filtru v prípade jeho zanesenia v kontaminovanej oblasti, nízka zrozumiteľnosť […]

Ochranná maska CM-4

      Ochranná maska CM-4 je určená na individuálnu ochranu dospelých osôb. Maska CM-4 spolu s vhodným filtrom chráni tvár a dýchacie orgány pred účinkami toxických plynov, pár a aerosólov, rádioaktívneho prachu a biologických škodlivín. Ochranná maska má široké využitie v civilnom sektore, a to predovšetkým v miestach zamorených priemyselnými exhalátmi, silne zapáchajúcimi látkami, pri práci […]