Pridaj komentár

Ochranná maska OM-90

OM-90 je vojenská ochranná maska ktorá chráni tvár, oči a dýchacie cesty pred otravnými, rádioaktívnymi látkami a bojovými biologickými prostriedkami vo forme plynu, aerosólu alebo pary.

om-90 1

Táto maska nahradila už zastarané masky M-10 a M-10M ktoré používali lícne filtre. Problémom M-10 bola reálne nemožná výmena filtru v prípade jeho zanesenia v kontaminovanej oblasti, nízka zrozumiteľnosť hovoreného slova, nemožná kombinácia s modernými komunikačnými zariadenia, obtiažné dýchanie a v neposlednej rade aj ťažké mierenie so zbraňou cez mechanické mieridlá. Continue Reading »

Pridaj komentár

Ochranná maska CM-4

      Ochranná maska CM-4 je určená na individuálnu ochranu dospelých osôb. Maska CM-4 spolu s vhodným filtrom chráni tvár a dýchacie orgány pred účinkami toxických plynov, pár a aerosólov, rádioaktívneho prachu a biologických škodlivín.
Ochranná maska má široké využitie v civilnom sektore, a to predovšetkým v miestach zamorených priemyselnými exhalátmi, silne zapáchajúcimi látkami, pri práci s možným výskytom škodlivých pár. Komplet zaisťuje spoľahlivú ochrannú funkciu v teplotnom rozsahu -30°C až +50°C. Výhodou masky je jej nízka hmotnosť a dobrá znášanlivosť pri použití. Continue Reading »